اطلاعیه شماره یک ستاد برگزاری سومین المپیاد تابستانی روبوفا

نوشته شده توسط:robofaadmin در مسابقات دانش آموزی

به گزارش ستاد برگزاری سومین المپیاد تابستانی روبوفا گروه بندی مسابقات مشخص شد:
گروه A: رباتیک (لیگ رباتهای جنگجو و لیگ رباتهای فوتبالیست)، چرتکه (لیگ حرفه ای ها)
گروه B: خلاقیت، رباتیک (رباتهای نمایش آزاد، آزمایشگاه روبوفا)، چرتکه (لیگ روبوفا یاران1)
کروه C: سازه های ماکارونی، چرتکه (لیگ روبوفا یاران 2)
گروه D: چرتکه (لیگ نوآموزان روبوفا 1)
گروه E: چرتکه (لیگ نوآموزان روبوفا 2)

زمان بندی مسابقات:
روز اول مسابقات: رقابت گروههای A و B
روز دوم مسابقات: رقابت گروهای C و D
روز سوم مسابقات:  رقابت گروه E

نمایندگان عزیز در نظر داشته باشند که در کارت شرکت در مسابقات نام گروه مروبط به دانش پژوه را بررسی نمایند تا در زمان مقرر در مسابقات حاضر شوند.
همچنین لازم به ذکر است که ستاد برگزاری مسابقات حداکثر تلاش خود را بر آن داشته است تا دانشپژوهان همسطح نمایندگی های شهرستان ها در یک گروه قرار گیرند تا برای حضور در مسابقات نیازی به رزرو هتل نداشته باشند.
به علت سهمیه بندی مربوطه و در نظر گرفتن سطح شرکت کننده ،تغییر گروه شرکت کنندگان ممکن نخواهد بود.

ستاد برگزاری المپیاد تابستانی روبوفا