گزارش تصویری از جشن روبوفایی های فاروج

نوشته شده توسط:robofaadmin در اخبار نمایندگان روبوفا

گزارش تصویری از جشن پایان سال روبوفایی های فاروج

با تشکر از نمایندگان محترم فاروج ( خانم ها زمانی و بیچرانلو)

این مراسم در پایان سال برای تقدیر از دانش پژوهان روبوفایی شهرستان فاروج در رشته محاسبات ذهنی با چرتکه توسط نمایندگی چرتکه روبوفا در فاروج برگزار گردیده است که تصاویر آن در ادامه تقدیم میگردد:

نمایندگی محاسبات ذهنی با چرتکه روبوفا