نوابغ روبوفایی فردای ایران را خواهند ساخت

نوشته شده توسط:robofaadmin در سیستم آموزشی

روزانه تماسهای زیادی از والدین دریافت میکنیم که با نگرانی سوالات خود را مطرح میکنند. بسیاری از آنها از تجربه های تلخ خود در کلاسها و موسسات میگویند و میخواهند که آینده فرزندشان را با برنامه ریزی امروز بسازند.

آنها میپرسند که آینده فرزندانشان با محصولات آموزشی روبوفا چگونه رقم میخورد؟

در یک کلام میگوییم که نوابغ روبوفایی فردای ایران را خواهند ساخت پس ما با جدیت و تلاش مضاعف برای آنها برنامه ریزی خواهیم کرد.