2019-08-26

  ستاره دیگری به کهکشان زرد اضافه شد

  علیرضا یارسنج بازیکن عقب گیر و بازی ساز خوب فوتسال کشورمان به روبوفا پیوست علیرضا بازیکن خوش تکنیک فوتسال قرار…
  2019-08-25

  احسان حیدری سنگربان تیم فوتسال روبوفا شد

  احسان حیدری دروازبان خوش سابقه و آینده دار فوتسال کشور که سابقه بازی در تیم های کوثر و گیتی پسند…
  2019-08-25

  مصطفی رهنما بازیکن با تجربه فوتسال ایران روبوفایی شد

  مصطفی رهنما بازیکن با تجربه فوتسال ایران با حضور در دفتر صنایع آموزشی روبوفا و عقد قرارداد رسمی روبوفایی شد…
  Close