جشن یک سالگی روبوفا چرتکه ایهای شیروان

نوشته شده توسط:robofaadmin در اخبار روبوفا

جشن یک سالگی روبوفا چرتکه ایهای  شیروان همزمان با اولین فارغ التحصیلان چرتکه روبوفا به همت نمایندگی چرتکه صنایع آموزشی روبوفا در شیروان برگزار گردید.

جشن فارغ التحصیلی دانش پژوهان محاسبات ذهنی با چرتکه روبوفا در شیروان

این مراسم با استفبال خوب خانواده ها و نابغه کوچولوهای روبوفا مواجه شد

گزارش تصویری این مراسم در زیر تقدیم گردیده است. لازم به ذکر است که روبوفا با 5 محصول آموزشی محاسبات ذهنی کودکان شامل بسته جامع آموزش چرتکه روبوفا1 که شش ترم اول را پوشش میدهد ، روبوفا چرتکه 2 که محاسبات ضرب را پشتیبانی میکند، روبوفا چرتکه 3 برای آموزش تقسیم و اعشار با چرتکه، روبوفا چرتکه 4 در جهت پوشش جذر و توان، روبوفا چرتکه 5 با آموزش کامل درصد و آموزشهای تکمیلی به عنوان کاملترین سیستم آموزشی محاسبات ذهنی با چرتکه از سال 91 تا کنون ده ها هزار دانشپژوه را تحت آموزش قرار داده است.

بسته های آموزشی محاسبات ذهنی با چرتکه در نمایندگی چرتکه روبوفا

در این میان نمایندگان دپارتمان چرتکه روبوفا همراستا با فعالیت های شرکت در مسیرتعالی قدم برداشته و سعی در جذب رضایت 100% خانواده های روبوفایی دارند.

جشن چرتکه روبوفا

بسته آموزشی محاسبات ریاضی با چرتکه

برگزاری مراسمات این چنینی یکی از فعالیتهای فرهنگی نمایندگان روبوفاست که راستای تشویق دانش پژوهان تلاشگر صورت میگیرد.